Brancheorganisatie Commerciële Zalen

Word nu BCZ-lid en profiteer

Missie

De BCZ heeft als missie pool, snooker en biljart te promoten en een waardevolle partner te zijn voor haar leden door het bieden van inkoopvoordelen en diensten. De BCZ is de brancheorganisatie voor pool, snooker en biljartzalen in Nederland. Door samen te werken kan er meer gerealiseerd worden. Vanuit deze gedachte is de BCZ opgezet. Want hoe meer zalen deelnemen aan de BCZ hoe groter het mediabudget. Hoe meer input vanuit de zalen op de BCZ hoe effectiever de dienstverlening. Hoe meer de zalen samenwerken hoe groter het inkoopvoordeel dat gerealiseerd kan worden. De BCZ richt zich grotendeels op de promotie van pool, snooker en biljarten op zaal, lokaal en op landelijk niveau. Social Media speelt hierin een belangrijke rol. De BCZ ontwikkelt formats en concepten en zoekt hier geschikte partners bij. Daarnaast heeft de BCZ bij de oprichting een aantal producten en diensten ontwikkeld om de zaaleigenaren direct ROI (Return On Investment) te geven. Via bijeenkomsten/workshops en nieuwsbrieven worden de leden geïnformeerd over de laatste ontwikkelingen en diensten. De BCZ zorgt voor een eerlijke verdeling, is transparant en laagdrempelig. Zij stelt haar ondernemerschap ter beschikking aan haar leden.

Word nu BCZ-lid en profiteer