Brancheorganisatie Commerciële Zalen

Nieuws

Poolcard nu echt gestopt

Gepubliceerd op 25 augustus 2016

Eind 2015 is het besluit genomen om de Poolcard per einde 2015 stop te zetten dit kwam vooral omdat ondanks alle investeringen en goede bedoelingen het aantal deelnemers achter bleef.

Alle deelnemende zalen zijn toen geïnformeerd en om de gebruikers van de Poolcard (deelnemers uit 2015) tegemoet te komen is het systeem hiervoor nog tot eind juni 2016 in de lucht gehouden. Gebruikers konden daarmee hun puntensaldo opmaken dan wel de zalen hun nog lopende passen afronden.

In het voorjaar hebben de zalen nogmaals informatie ontvangen. Vanaf juli 2016 is het dan ook niet meer mogelijk om de Poolcard te gebruiken of in te zetten.

De KNBB wil alle deelnemers van de Poolcard bedanken.